Diesel har blivit oerhört osexigt. Numer är det elbilar som gäller och de bilmärken som inte sagt att de har elbilar i pipen missar en stor del av bilmarknaden nuförtiden.

Självaste Porsche lanserade sin Taycan för bara några månader sedan och omedelbart därefter blev modellen en succé. Porsche kom ut själva och sade att de inte hade väntat sig så många förbeställningar. Naturligtvis visste man att intresset för bilen hade varit enormt dock räknade man med 20,000 st förbeställningar, vilket är oerhört mycket i sig—men i själva verket blev det hela 30,000 st förbeställningar. Alltså 50% mer än det man ursprungligen hade räknat med.

Intresset för elbilar är således enormt och Teslas framgång är ett bra testamente för detta. Denna utveckling har lett till att allt fler biltillverkare rört sig bort från diesel och allt färre bilar kommer idag ut med diesel som drivmedel.

Hur ser framtiden ut för diesel som drivmedel

I och med att allt färre bilar kommer ut med diesel som drivmedel så innebär det också att allt mindre blir marknaden för just diesel som drivmedel. Detta kommer direkt resultera i allt färre stöd för diesel i t.ex pumpstationer och bensinmackar, och istället kommer den väldigt exklusiva ytan längs med bensinstationerna ersättas med andra, mer populära drivmedel som el, super chargers och många andra populära drivmedel.

Detta kommer vidare att minska diesel efterfrågan vilket kommer vidare ge denna effekt och spiralen blir en ond sådan ifrån diesel och närmare el och energi.

Fördelarna med el vs diesel/olja

Det finns många fördelar med att välja el över diesel och motorolja. Den största fördelen är den kostnad man skär ned samt det oljebehov som man som nation slipper.

Ur ett mikroperspektiv så slipper gemene förare en massa bensinkostnader och problem som bensinmedel som diesel medför. Ur ett makroperspektiv så ersätter elen oljan vilket innebär att man som nation inte behöver vara i behov av olja i samma utsträckning som man tidigare var. Man behöver inte längre vara bunden till vissa oljepriser och bli negativt påverkad när dessa ökar i pris eller positivt påverkad när dessa sjunker i pris. Istället slipper man denna faktorn helt och är istället bunden till el, som är en mycket mer pålitlig energikälla.

Det är dock inte oljan som är flaskhalsen när det kommer till just diesel. Det finns oljor som finns i överflöd idag och det är inte oljan som man är orolig över när det kommer till olja och diesel. Olivolja, CBD olja och många andra typer av oljor finns det gott om idag. Istället är det den ineffektivitet just diesel och andra drivmedel medför visavi el som man är orolig över.

Med el så går saker och ting mycket smidigare till. Med diesel och andra klumpiga drivmedel går saker och ting lite mindre effektivt till. Diesel är naturligtvis en effektiv råvara—dock börjar el, när det kommer till bilar, bli en allt effektivare lösning och om el tillämpas i den utsträckning diesel tillämpats så sägs det vara ett ofantligt mycket effektivare drivmedel än de traditionella drivmedlen som vi tidigare haft, som exempelvis diesel.