I Sverige finns det väldigt många hundar och det är i stort sett alltid så att man som hundägare förr eller senare hamnar i en situation då man måste ta med sig hunden i sitt fordon. Men hur kan man egentligen transportera hunden på ett säkert sätt i bilen?

Hundägarens ansvar

Som hundägare måste man redan innan man köper en hundgrind vara medveten om att det är hundägaren som bär ansvaret för att den egna hunden åker tryggt, bekvämt och säkert när den måste transporteras. Om man väljer fel sorts grind kan den öka risken både för föraren, medresenärer och för hunden själv. Om man helt avstår från att använda grindar eller bur kan hunden kastas långt vid en krock. En hund som väger omkring 30 kilo kommer vid en olycka eller krock att väga nästan ett ton om den kastas omkring. Detta kan orsaka mycket stora skador på passagerarna som finns i fordonet under en eventuell olycka.

Räddningsarbetet kan försvåras

Om det sker en olycka, och en hund är med i fordonet men inte hålls inlåst bakom en grind kan räddningsarbetet bli försvårat. Man bör därför kontrollera att grinden verkligen är krocktestad innan man köper den. En hund som i vanliga fall är snäll och trevlig att handskas med kan reagera på ett helt annat sätt vid en olycka. Om hunden chockas kommer den inte att kunna vara rationell i beteendet. Om hunden kommer lös, oavsett om den är skadad eller inte, kan den orsaka ytterligare trafikolyckor. Dessutom kan det vara svårt att får tag i hunden, och om den är skadad behöver den vård snabbt.

Viktigt att kontrollera hundgrinden

Om man letar efter en bra hundgrind till sin bil och främst är intresserad av billiga hundgrindar kan det vara bra att kontrollera den lite extra noga. Om man köper en grind från en seriös tillverkare får man en grind som tillverkats enligt de bestämmelser som råder. Det är dessutom viktigt att kontrollera att grinden tillverkas i ett bra material. En lätt plastgrind eller en klen stålgrind kan tryckas ihop och klämma hunden i vissa situationer. En grind i plast kan dessutom enkelt förstöras av en större hund om bilen står stilla eller liknande.

Anpassa grinden till bilen

Det är viktigt att kontrollera att den hundgrind man väljer anpassas till bilen och även att den går att montera på ett bra sätt, som också är hållbart. Det är bra om grinden kan monteras på ett sätt som inte lämnar permanenta hål eller liknande i bilens inredning, men den måste trots allt sitta fast.
Man bör se till att en hundgrind för bilen uppfyller följande krav:

  • Grinden ska kunna monteras snabbt och enkelt
  • Vid en krock ska grinden sitta säkert
  • Det ska finnas avdelare som kan fästas i grinden

Det finns flera fördelar med att välja en hundgrind framför en hundbur. För det första tar hundgrinden inte samma plats som en hundbur och man slipper flytta ut den för att nå reservdäck till exempel. Andra fördelar som finns är bland annat:

  • Hunden sitter tryggt
  • Den kan röra sig relativt fritt
  • Grinden låter luft flöda genom bagageutrymmet